کتاب گناه کبیره

توضیحات کوتاه

ما در تمام کتابها به بررسی مشکلات می پردازیم، اگر به مبارزه با مشکل برخیزیم موفق خواهیم شد و گرنه هر نوع مشکلی ما .» بنده آنی که در بند آنی « : را در بند خود می کند و می کشد مانند شعری که می گویند لذا بر آن شدیم که یک مشکل بزرگ جامعه و حوانان را با یاری خداوند متعال و حضرت ختمی مرتبط محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله و سلم( و کمک چهارده معصوم )علیه السلام( حل و فصل کنیم. انشاءالله... در انسان غریزه گرسنگی و تشنگی و خواب و غریزه جنسی وجود دارد و اینها چیزی نیست که خواسته باشیم بی توجه باشیم و از هر راهی که شد جوابگوی آنها باشیم، بلکه انسان غریزه گرسنگی را به وسیله میل به غذا در وجود خودش که انسانی سالم و طبیعی است و ضرورت دارد، به وسیله غذت رفع می کند. همچنین به وسیله آب تشنگی خود را رزفع می کند و به وسیله خواب به موقع و مقدار معین می خوابد و غریزه جنسی را هم باید از راه صحیح مورد بررسی قرار داد. شما اگر توجه داشته باشید این غرایز اگر بدون کنترل باشد انسان از هر راهی خودش را بی نیاز می کند )یا به طور روشن تر احتیاج خود را برآورده می کند( مانند گرسنگی که در مرحله و را اشتباه گاهی بدون اجازه صاحب خانه مزرعه چیزی را می خورد یا دزدی می کند. و گاهی در موقع رانندگی بدون توجه به بیش از چندین مسافر می خوابد، و یا غریزه جنسی را به وسیله های ناشناخته ارضاء می کند و اینها چیزی نیست که کتمان می شود.

مشخصات فایل

قیمت : 1000 تومان
نوع فایل : pdf
بازدید : 1205 نفر

مشخصات فایل:

نام فایل : گناه کبیره

مولف: حجت الاسلام محمد ایوبی

فرمت :pdf

تعداد صفحات :16